Untitled-removebg-preview

assaas

Obuka B i B1 kategorije

Posjedovanje vozačke dozvole je u današnje vrijeme stvar potrebe a ne luksuz i sve češći uslov prilikom zapošljavanja!

Katalog pitanja I

Katalog pitanja II

Katalog pitanja III

Katalog pitanja IV

Uslovi za upis u autoškolu:

  • CIPS
  • Kopija lične karte
  • Navršenih 18 godina
  • Ljekarsko uvjerenje